Marita Skeibrok Holthe

Er 27 år, og bor på vakre og stormfulle Lista i Farsund kommune. Fullførte en master i kunstfag ved Universitetet i Agder våren 2013.

 

Jeg har for det meste interessert meg for foto og film, og ikke minst installasjoner hvor ulike teknikker og utrykk blir kombinert innenfor et rom, eller på et sted. Og da gjerne stedspesifikke installasjoner knyttet til stedets fysiske rammer, samt historie og tematikk. Jeg synes det er spennende å utforske hvordan kunst kan møte mennesker der de er, og hvordan kunstprosjekter kan involvere andre mennesker på en betydningsfull måte. Dette var blant annet noe jeg drøftet i min masteroppgave som var et stedspesifikt kunstprosjekt med involvering av lokalbefolkningen på dette stedet.

 

Jeg har ved siden av studiene de siste årene jobbet freelance med flere ulike kunstprosjekter. Blant annet har jeg gjort en rekke ulike scenografier til teaterproduksjoner. Dette har vært veldig spennende, og en fin måte og få jobbe tverrfaglig og høste inspirasjon fra andre kunstuttrykk.

 

Fra høsten 2015 begynner jeg å jobbe som lærer i Lister videregående skole, avd Lista.

 

www.maritaskeibrokholthe.no