Installasjon

Livsline

I forbindelse med prosjektet Livsline laget jeg en stedspesifikk installasjon i Loshavn som var en del av den kunstneriske delen av masteroppgaven min. Dette prosjektet handler om Katland Fyr og Loshavn, eller rettere sagt mellomrommet mellom disse to stedene. Mellomrommet som noen ganger er lite og noen ganger stort, alt etter som været regjerer. Disse stedene hører på mange måter sammen, og har en sterk historisk tilknytning til hverandre. Forholdet mellom disse to stedene kan best beskrives med prosjektets tittel, livsline. Installasjonen finner sted i Loshytta på toppen av det lille fjellet bak selve bebyggelsen på brygga i Loshavn. Hytta ble først bygd som et tollvaktshus, men det var losene som brukte den mest til å speide etter skip. Når losene speidet etter skip brukte de langkikkert. Installasjonen forteller noe om historien til dette stedet, samtidig som den skal åpne opp for refleksjoner rundt vårt eget liv, og våre livsliner. I tillegg til det jeg har laget i denne hytta er også stedet en del av installasjonen og opplevelsen.

Installasjonen består blant annet av tre videoer som sees gjennom kikkehullet i de lilla veggene:

64 trinn.

En stedspesifikk installasjon i en trapp i lokalene til Stiftelsen Arkivet. Stedet jeg har valgt er en baktrapp midt inne i selve bygget, som ble brukt av fanger og gestapister under andre verdenskrig. Dette stedet har en tung og dyster tematikk og er meget stemningsfullt. I tillegg til å fortelle en viktig bit historie på en ny måte, ønsker jeg med dette prosjektet også å si noe om hvordan det er å være menneske også i dag. Trappen med trinnene kan symbolisere reisen igjennom livet, med de ulike stegene man må ta. Resultatet av dette prosjektet ble en installasjon som fyller dette trapperommet på fire etasjer. Installasjonen består av lyd, lys, bilder og motiver, og har fått tittelen: 64 trinn. Installasjonen sto åpen for publikum sommeren 2012.

Secundus Vita.

Stedspesifikk installasjon om bord på skipet D/S Hestmanden. Dette prosjektet har jeg gjort i sammarbeid med fire medstudenter på studiet master i kunstfag ved universitetet i agder. D/S Hestmanden er et skip som har seilt under begge verdenskrigene og fraktet alt fra appelsiner til lik. Vi fikk møte krigsseilere fra hele landet i forbindelse med dåpen av dette skipet etter restureringen i 2011. Skipet har nå fått nytt liv, og skal fungere som et minnesmerke for alle Norske Krigsseilere. Installasjonen forteller en bit av skipets historie, med krigsseilerne i sentrum. Installasjonen hadde to visninger i Desember 2011.

The secret

The secret er en stedspesifikk installasjon som ble laget spesielt for ågseth-festivalen i Marnadal sommeren 2013. Den er inspirert av festivalens mange særegne trekk. Deriblant festivalens undertittel Norges minst besøkte kristne festival. På tross av denne sjarmerende og ydmyke måten å fremtre på, er mitt inntrykk at det ligger en større drøm bak dette. I tillegg er installasjonen inspirert av dette utsagnet som ble publisert på festivalens side på facebook: «En ny ting for året er at vi har hengt opp fuglekasser rundt på festivalområdet for å redusere instektsbestanden. Fuglene er i full aktivitet på Ågseth, og allerede denne helga kunne vi bekrefte den første fuglen som har funnet sitt nye hjem. Hurra!»

 

www.maritaskeibrokholthe.no