Andre prosjekter

I sammen - et forskningsprosjekt (2014)

Våre forestillinger om hva som er kunst og hvem som med rette kan ta del i kunstverdenen er ikke faste og «naturlige». De bestemmes av deltagerne i kunstfeltet. Likevel bærer vi på forestillinger og teorier som regulerer vår deltagelse i kunstlivets skapende, syngende, tegnede og dansede felleskap. Med mindre vi har vist en særlig kunstfaglig begavelse skjenkes vi tidlig en plass blant «publikummeren», konsumenten i utkanten av det skapende felleskapet. I sammen utfordrer slike forestillinger. (Kilde: www.isammen.no)

Deltakerne i dette prosjektet var barn, foreldre, og ansatte i Høvåg Barnehage. Hver onsdag våren 2014, så sant det ikke var ferier eller slikt, møttes vi fra klokken 16:00 til 18:00 i Herredshuset i Høvåg. Da var vi samlet rundt langbord, spiste sammen og utvekslet nytt. Etter måltidet startet vi fra der vi sist rundet av i musikk- og tegneprosjekter. Prosjektet ble utført av Tony Valberg, Agnete Erichsen, Helene Illeris og Marita Skeibrok Holthe.

 

Jeg var bloggredaktøren, og hele prosjektet kan sees og leses om på: www.isammen.no

www.maritaskeibrokholthe.no